Sykepleiefaglige konsulenttjenester

Marius Lyngås

Sykepleiefaglige konsulenttjenester

Marius Lyngås driver i dag egen virksomhet og tilbyr sykepleiefaglige konsulenttjenester til bo- og omsorgshjem i Lier og Ørje, tilsammen 11 steder. Tjenestene som tilbys er varierte og omfatter blant annet veiledning, samtaler og undervisning til pasienter og personalet på de ulike stedene. Det innebærer også tett oppfølging av den medisinske behandlingen i samarbeid med psykiater.


Tett og godt samarbeid med støtteapparatet/ hjemkommunene/fastlege til pasientene er viktig og gjøres blant annet ved rapportering og samarbeidsmøter. Gode og effektive rapporteringsrutiner er viktig og gjøres kontinuerlig.


Marius tilbyr også kurs i førstehjelp og er godkjent instruktør i norsk grunnkurs i førstehjelp.


Stolt medlem av:

© Marius Lyngås

Tlf.: 90190036

E-post: marius.lyngaas@gmail.com