Hjem

Marius Lyngås

Sykepleiefaglige

konsulenttjenester

Jeg har i dag sykepleiefaglig oppfølgning av bo- og omsorgshjem i Lier og Ørje, tilsammen 11 steder. Tjenestene jeg tilbyr er varierte og omfatter blant annet veiledning, samtaler og undervisning til pasienter og personalet på de ulike stedene. Det innebærer også tett oppfølging av den medisinske behandlingen i samarbeid med psykiater.


Tett og godt samarbeid med støtteapparatet/ hjemkommunene/fastlege til pasientene er viktig og gjøres blant annet ved rapportering og samarbeidsmøter. Gode og effektive rapporteringsrutiner er viktig og gjøres kontinuerlig.


Jeg tilbyr også kurs i førstehjelp og er godkjent instruktør i norsk grunnkurs i førstehjelp.

Spesialsykepleier

Marius Lyngås


Bachelor i sykepleie ved Høgskolen i Hedmark.


Videreutdannelse i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus.


Flåtansvingen 54

3413 Lier


Telefon: 901 90 036

marius.lyngaas@gmail.com


Medlem av


© Marius Lyngås


Kontakt


Tlf.: 90190036

E-post: marius.lyngaas@gmail.com